O knihovně

„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

(Z knihy „Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět“ od Vicki Myron)

 

Dosud známé knihovny, působící v obci do roku 1945

  • Knihovna místní skupiny Svazu Němců v Čechách
  • Německá obecní knihovna (vznikla 1921 ze spolkové knihovny místní skupiny svazu Němců v Čechách).
     

Obecní (místní lidová) knihovna po roce 1945

  • 19. listopadu 2002 zapsána jako "Obecní knihovna v Mašťově" do evidence knihoven MK ČR pod číslem 2429/2002. Připojení na internet.